KALİTE POLİTİKASI

  • Müşteri isteklerini ve yürürlükteki yasal şartları karşılayan bentonit ürünleri üretmek ve ürünleri zamanında teslim ederek, müşteri memnuniyeti sağlamak.
  • Yeraltı zenginliklerimizi verimli bir şekilde çıkarmak ve katma değer sağlayarak ülke ekonomisine kazandırmak.
  • Kaynak ihtiyaçlarını belirlemek, temin etmek ve etkin biçimde kullanmak.
  • İnsan sağlığı ve çevre konusunda duyarlı olmak.
  • Çalışanların mutluluğunu ve gelişimlerini sağlamak.
  • Tüm çalışanlarda kalite bilincinin oluşmasını yerleşmesini sağlamak.
  • Süreçleri belirleme, izleme, analiz etme ve sürekli iyileştirme ve ilk defada doğru üretim prensibi ile verimliliği arttırmak.